1942, 10. červen

Lidice

Lidice, 1942, NA, MV I-ref. L, sign. C 6178, kart. 28

V průběhu stanného práva došlo 10. června 1942 k drastickému zákroku proti obci Lidice, jejíž obyvatelé byli obviněni z napomáhání parašutistům.
(PDF – 2 MB)

Plán Lidic s vyznačením jednotlivých demoličních úseků a vyčíslením prací potřebných na úplnou likvidaci obce, 1942, NA, MV-ref. L, sign. C 6178, kart. 26