1918, říjen

Play Video

Vznik samostatného československého státu v roce 1918 byl významným historickým mezníkem v životě

Bylo pondělí – pracovní den – jenže nejezdily tramvaje a obchody byly zavřeny. Tehdy 13letý Jan Werich

Národní výbor, který se sešel v podvečer 28. října, vydal první zákon, jímž se vyhlašoval nový stát.