Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada – právník, ID 30355747

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, poté na dobu neurčitou).

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě  je 1. únor 2024, případně dle dohody. Místem výkonu služby je Praha. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 8. prosince 2023 (včetně).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (PDF – 227 kB)

Žádost o přijetí do služebního poměru (docx – 35 kB)