KRAJINA A URBANISMUS NA RUKOPISNÝCH PLÁNECH Z 18. STOLETÍ

Autor: F. Paulus, Š. Steinová a kol.
Jazyk: čeština, angličtina
ISBN: ISBN 978-80-7469-088-4
Počet stran: 448
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
765,- Kč

Interdisciplinární monografie prezentuje dochované plány židovského osídlení z let 1727-1728.  Budovy a objekty zobrazené na plánech vytvářely a dodnes sehrávají výraznou roli při představě obrazu kulturní krajiny v 18. století. Monografie a všechny výstupy by měly posloužit široké odborné veřejnosti i studentům primárního a sekundárního vzdělávání k pochopení minulosti jednotlivých českých regionů.

Zároveň je k dispozici webová aplikace https://plany.nacr.cz

http://www.vugtk.cz/plany/cs/