Záznam úřední desky

Průběžné zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Datum zveřejnění: 27. 4. 2023
Č. j.: NA-2222/12-2023
Dne 20. 4. 2023 obdržel Národní archiv žádost  A. S. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla se zdůvodněním odmítnuta.
Související dokumenty