1781, 13. říjen

Toleranční patent Josefa II.

Kresby poskytl Ústřední archiv Československé církve evangelické v Praze, SOkA Nymburk a SOkA Pelhřimov.

Toleranční patent vydaný císařem Josefem II. dne 13. října 1781, kterým bylo vedle privilegovaného náboženství římsko-katolického povoleno též vyznání luterské (augšpurské), kalvínské (helvetské) a řeckopravoslavné. (PDF – 112 kB)

Toleranční patent Josefa II., 1781, 13. říjen, NA, ČG-DR, kart. 365