1348

Karel IV. potvrzuje Zlatou bulu sicilskou

Jedním z nejvýznamnějších panovníků středověké Evropy byl římský císař a český král Karel IV. Lucemburský, který po celou dobu své vlády usiloval o posílení a územní rozšíření českého království.   (PDF – 388 kB)

Karel IV., římský a český král, potvrzuje listinu Fridricha II., císaře římského, danou 26. září 1212 v Basileji Přemyslovi I., která potvrzuje jemu a jeho nástupcům hodnost královskou a uděluje mu České království, 1348, duben 7., Praha, NA, AČK, inv. č. 303