Archiv České koruny, díl II./1, 2 – 217 listin z let 1311–1346, 2 sv. + regestář

Autor: kolektiv autorů
Jazyk: česky, latinsky, německy, rusky
ISBN: 59-362-83 MK ČSR
Počet stran: 88
Rok vydání: 1983
Dostupnost: skladem
Cena:
3600,- Kč

Druhý díl (dva svazky faksimilové, jeden svazek textový) obsahuje listiny z let 1311–1346

Archiv České koruny jako archiv starého českého státu, tj. panovníka a později i stavů je pro období starších českých dějin nejvýznamnějším a nejcennějším archivním fondem v České republice a zároveň patří k nejvýznamnějším archivním celkům svého druhu v Evropě.

Vzhledem k pohnutým osudům Archivu České koruny v minulosti, bylo v roce 1975 rozhodnuto vydat ve světlotiskových faksimiliích nejstarší část korunního archivu. Edice měla v 7 dílech (17 svazcích) obsáhnout 1971 převážně listinných písemností korunního archivu z let 1158-1526. Formát edice byl zvolen tak, aby většina listin mohla být reprodukována ve velikosti originálu (59 x 41 cm). Na lícní straně textu je zachycen celkový vzhled reversu s pečetí; není brán zřetel jen na délku závěsu, který je zkracován až po výstup z pliky. Na rubní straně listu je reprodukován úplný revers s pečetí ve velikosti originálu.

Významný soubor státoprávních listin, uložený ve Státním ústředním archivu v Praze, byl v roce 1988 prohlášením za národní kulturní památku.