Archiv České koruny, díl V./1, 2 – 251 listin z let 1379–1419, 2 sv. + regestář

Autor: Věra Beránková, Denko Čumlivski
Jazyk: český, latinský, německý, anglický
ISBN: 978-80-86712-52-9
Počet stran: 179
Rok vydání: 2007
Dostupnost: skladem
Cena:
7000,- Kč

Díl V/1, 2, listiny z let 1379–1419.

Archiv České koruny jako archiv starého českého státu, tj. panovníka a později i stavů je pro období starších českých dějin nejvýznamnějším a nejcennějším archivním fondem v České republice a zároveň patří k nejvýznamnějším archivním celkům svého druhu v Evropě.

Vzhledem k pohnutým osudům Archivu České koruny v minulosti, bylo v roce 1975 rozhodnuto vydat ve světlotiskových faksimiliích nejstarší část korunního archivu. Edice měla v 7 dílech (17 svazcích) obsáhnout 1971 převážně listinných písemností korunního archivu z let 1158-1526. Formát edice byl zvolen tak, aby většina listin mohla být reprodukována ve velikosti originálu (59 x 41 cm). Na lícní straně textu je zachycen celkový vzhled reversu s pečetí; není brán zřetel jen na délku závěsu, který je zkracován až po výstup z pliky. Na rubní straně listu je reprodukován úplný revers s pečetí ve velikosti originálu.

Významný soubor státoprávních listin, uložený ve Státním ústředním archivu v Praze, byl v roce 1988 prohlášením za národní kulturní památku.