Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595

Autor: Alena Pazderová
Jazyk: italština, němčina
ISBN: 978-80-7469-129-4 (Pars IV); 978-80-7469-130-0 (Pars V); 978-80-7469-131-7 (soubor)
Počet stran: 680
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
950,- Kč

Svazky IV. a V. edice korespondence papežského nuncia u císařského dvora v Praze Cesare Speciana jsou výsledkem studia rukopisů uložených ve Vatikánském archivu, Vatikánské knihovně, Archivu Doria Landi Pamphili a Státním archivu v Římě. Navazují na již vyšlé svazky I.–III. a zveřejňují 216 ks vzájemné korespondence mezi Specianem a státním sekretariátem v Římě z r. 1595. Ústředními tématy jsou opět císař, politické a církevní poměry v Českém království a v Říši, diplomatické a vojenské angažmá Klementa VIII. a Rudolfa II. v pokračující „dlouhé turecké válce“ a snaha o vytvoření protiturecké ligy evropských států. Značný prostor je věnován náboženské a církevní politice (obsazování biskupských stolců a situace v diecézích, řádové záležitosti, podpora kněžského vzdělávání, boj proti protestantismu).

Korespondence je vydána in extenso italsky, regesty, standardní textový a věcný poznámkový aparát a sdružený rejstřík v němčině. Součástí odborné edice je úvodní studie v německém jazyce, věnovaná hlavním tématům korespondence, vypracovaná na základě dochovaných pramenů a odborné zahraniční i domácí literatury.

Alena Pazderová (ed.): Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I. Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598. Pars IV. Januar 1595–Juni 1595; Pars V. Juli 1595–Dezember 1595, Archivum Nationale, Praha 2022, CXXXV + 678 stran.

Alena Pazderová (ed.): Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. Tomus I. Epistulae et acta Caesaris Speciani 1592–1598. Pars I. Mai 1592–Dezember 1592; Pars II. Januar 1593–Dezember 1593; Pars III. Januar 1594–Dezember 1594, Archivum Nationale, Praha 2015, CLXIII + 2073 stran.

 

Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595 Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628, Tom. I., Epistulae et acta Cesaris Speciani 1592–1598, Pars IV. Januar 1595 – Juni 1595, Pars V. Juli 1595 – Dezember 1595