František Bláha: Stopami paměti. Torzo vzpomínek

Autor: Martin Kučera
Jazyk: Česky, anglicky, německy
ISBN: 978-80-7469-106-5
Počet stran: 296
Rok vydání: 2021
Dostupnost: skladem
Cena:
220,- Kč

Edice nedokončených vzpomínek Františka Bláhy (9. 6. 1896–26. 3. 1979), dlouholetého městského lé­kaře v Jihlavě, od 1948 ředitele pražské Státní, dnes Všeobecné fakultní nemocnice, poslance Národního shromáždění a 1968–1970 předsedy Českého ÚV Svazu protifašistických bojovníků, vysokoškolského pedagoga, spoluzakladatele a prvního děkana Lékař­ské fakulty hygienické (dnes III. LF) UK, významného funkcionáře Československé obce sokolské, účast­níka protifašistického odboje a 1939–1945 vězně koncentračního tábora Dachau, signatáře Dvou tisíc slov a Charty 77. Svazek obsahuje autentické svědectví o píseckém mládí, o letech první světové války a gymnaziálních i univerzitních studií, o době meziválečné a vlastní lékařské praxi. Mimo jiné přináší unikátní svědectví ošetřujícího lékaře o umírání ministra Aloise Rašína následkem atentátu. Vzpomínky zaznamenávají fak­ta a dojmy o politickém a společenském životě prv­ní republiky a vrcholí kapitolou o mnichovské krizi.