Marie Červinková-Riegrová, Zápisky III (1887–1889)

Autor: Vojáček Milan, Maříková Martina, Kokešová Helena (ed.)
Jazyk: český, anglický
ISBN: 978-80-7469-126-3 (Národní archiv), 978-80-7649-037-6 (Scriptorium)
Počet stran: 800
Rok vydání: 2022
Dostupnost: skladem
Cena:
688,- Kč

Třetí část edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové, dcery vůdce českého národa Františka Ladislava Riegra, přináší plastický obraz české společnosti a politiky v letech 1887–1889. Marie opět nechává čtenáře nahlédnout na jednání sněmu v Praze a ve Vídni, zabývá se politickým zákulisím, přináší charakteristiky jednotlivých dějinných aktérů. Velkou pozornost věnuje kulturnímu a společenskému dění, dozvídáme se také další zajímavosti ze soukromého života přední české rodiny.

 

Odkaz na předchozí díl zde.