Paginae Historiae 14, 2006

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN:
Počet stran:
Rok vydání: 2006
Dostupnost: skladem
Cena:
150,- Kč

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2006.

 

Obsah čísla 14 z roku 2006

 

Studie

  • ARCHIV BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA — Jitka Křečková
  • NAD SEZNAMEM STUDENTŮ PRAŽSKÉHO PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA Z ROKU 1778 — Václav Bartůšek
  • RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ — PRAMEN K HISTORII ŘÁDU SV. ŠTĚPÁNA — Eva Gregorovičová
  • MEZI PISOU A PRAHOU. ŘÁD SV. ŠTĚPÁNA V ČECHÁCH — Danilo Barsanti
  • MINISTERSTVO VNITRA, LONDÝN — ZPRÁVA O ZPRACOVANÉM FONDU — Ivan Štovíček
  • ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU NĚMECKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO PRO ČECHY A MORAVU — Jaroslav Pažout, Monika Sedláková

 

Materiály

  • SEZNAM PROVINCIÁLŮ, DEFINITORŮ A OSTATNÍCH PŘEDSTAVENÝCH SPRÁVNÍCH JEDNOTEK KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU S HISTORICKÝM SÍDLEM V PRAZE (A VÍDNI) — Pacifik M. Matějka
  • K PROBLÉMU INTERPRETACE FONDU SALBUCHY. KTERÉMU POŘÍČÍ PŘÍSLUŠÍ PRÁVO TÝDENNÍHO TRHU? — Vladislav Mareš
  • EDICE SOUPISŮ TZV. POLITICKY KOMPROMITOVANÝCH PRO PRAHU Z ROKU 1857. NEOABSOLUTISTICKÁ PERZEKUCE V ČECHÁCH VE SVĚTLE ÚŘEDNÍ EVIDENCE — Petra Ševčenková
  • PŘEHLED ZMĚN V ÚZEMNÍ ORGANIZACI POLITICKÉ SPRÁVY V LETECH 1928–1948 — Jan Edl

 

Zprávy

Zprávy v čísle 14 (PDF – 3 MB)

Výstavy recenze (PDF – 4 MB)

Obsah celého čísla (PDF – 10 MB)