Paginae Historiae 19, 2011

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN:
Počet stran:
Rok vydání: 2011
Dostupnost: skladem
Cena:
320,- Kč

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2011.

 

Obsah čísla 

Studie

 

Materiály

 

Vědecké projekty a projekty disertačních prací

 • Nucená práce českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace. Projekt německé nadace EVZ — Zdeňka Kokošková
 • Projekt bezpečnostního výzkumu „Zajištění ochrany archivních dokumentů důležitých pro potřeby státu“ — Karel Koucký
 • Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS, 5. rok v knihovně Národního archivu. Digitalizace deníku Československá republika — Dagmar Spáčilová
 • Podprojekt „Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech — signatura A 75 — letáky o třicetileté válce“ — 5. etapa (VISK — Memoriae mundi series Bohemica 2010) knihovny Národního archivu — Václav Bartůšek
 • Lenní institut na statcích českého krále v období středověku a v raném novověku — Markéta Novotná
 • Zemský soud větší v Čechách 1542–1620. Prosopografická analýza přísedících — Petr Mareš
 • Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578–1624. Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii — Pavla Jirková
 • Postavení venkovských Židů v 18. a 19. století na příkladu panství Kounice v Čechách — Michaela Munková
 • Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Ztráta Podkarpatské Rusi v letech 1944–1945 — David Hubený
 • Zbrojní výroba a export v Československu v letech 1945–1953 — František Frňka

 

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2010 — Eva Drašarová
 • Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2010 — Olga Pospíšilová
 • Pokus o rekonstrukci archivu Petičního výboru Věrni zůstaneme na základě akvizic osobních fondů — Zora Machková
 • Osobní archiv generála Miloše Knorra — Lenka Kločková
 • Osobní archiv Bohumila Šimona — Jarmila Pešková

 

Literatura

 • Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783. Edice pramene — Michaela Munková
 • Marie Červinková-Riegrová: Zápisky I. (1880–1884) — Libor Svoboda
 • Mareš, Petr: Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných pramenů z let 1563/1564–1616/1617 — Markéta Novotná
 • Archiváři. Sborník studií PhDr. Josefa Kollmanna — Renata Kuprová
 • Václav Kaplický: Hrst vzpomínek z dospělosti — Miroslav Gregorovič
 • Rekviem zemědělsko-lesnické archivářce a agrární historičce. In memoriam PhDr. Jany Pšeničkové — Pavel Koblasa
 • Korespondence T. G. Masaryk — staročeši — Milan Vojáček
 • Fémový soud nebo policejní provokace? — Milan Vojáček
 • Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století — Mikuláš Čtvrtník
 • Aleš Skřivan ml.: Československý vývoz do Číny 1918–1992 — Pavel Dufek
 • Studie o rukopisech 2007–2009 — Václav Bartůšek
 • Hugh A. Taylor: Imagining Archives — Mikuláš Čtvrtník
 • Jakub Doležal: Střípky z mozaiky protektorátní společnosti cmdash; David Hubený
 • František Hoffmann: Iglaviensia — Pavla Jirková