Paginae historiae 23/2, 2015

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 368
Rok vydání: 2015
Dostupnost: skladem
Cena:
455,- Kč

Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků. Jednotlivé studie jsou zpracovány na základě dosud často ještě nevyužitých pramenů a ve svém komplexu tvoří významný příspěvek k bádání o dějinách Zakarpatské Ukrajiny. Jednotlivé studie jsou věnovány problematice školství (Julia Delibaltová), působení KSČ na Podkarpatské Rusi (David Hubený), postavení úředníků (David Hubený), vlajce Podkarpatské Rusi (Roman Klimeš), velkostatkům uherské šlechty na tomto území (Pavel Koblasa), Národní rady Zakarpatské Ukrajiny (Stanislav Konečný), stanovení hranice ČSR po roce 1918 v této oblasti (Jan Krlín), postavení Rusínů ve vojenských jednotkách ve Francii v letech 1939–1940 (Zdenko Maršálek), pohraničnímu styku v letech 1919–1945 (Jan Rychlík), dopisovatelům Lidových novin z tohoto regionu (Daniel Řehák), osobnosti Jaromíra Nečase (Michael Švec), vztahu Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1918–1930 (Peter Švorc), ukrajinské emigraci na Podkarpatské Rusi (Miroslav Tomek) a obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 (Andrej Tóth).

 


 

Obsah čísla 23/2

Studie

 • Školství na Podkarpatské Rusi v 20. letech 20. století – Julia Delibaltova
 • KSČ na Podkarpatské Rusi v roce 1938 – David Hubený
 • Čeští úředníci na Podkarpatské Rusi za druhé republiky z pohledu centrální vlády v Praze – David Hubený
 • Vlajka Podkarpatské Rusi – národní vlajka karpatských Rusínů – Roman Klimeš
 • Velkostatky uherských magnátů na Podkarpatské Rusi – Pavel Koblasa
 • Politika a fungovanie Národnej rady Zakarpatskej Ukrajiny – Stanislav Konečný
 • Definitivní stanovení hranice Československa a Rumunska na Podkarpatské Rusi po roce 1918 – Jan Krlín
 • Rusíni v československých vojenských jednotkách ve Francii 1939–1940 – Zdenko Maršálek
 • Malý pohraniční styk na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1945 – Jan Rychlík
 • Přehled dopisovatelů Lidových novin z Podkarpatské Rusi – Daniel Řehák
 • Sociální demokrat Jaromír Nečas a Podkarpatská Rus – Michael Švec
 • Podkarpatská Rus a Slovensko v medzivojnovom Československu – hľadanie novej koexistencie (1918–1930) – Peter Švorc
 • Ukrajinští emigranti na Podkarpatské Rusi a státní služba (1919–1929). Těžké hledání uplatnění na východě republiky – Miroslav Tomek
 • Vojenské obsazení Podkarpatské Rusi Maďarským královstvím v březnu 1939 a jeho mezinárodněpolitické souvislosti – Andrej Tóth

Zprávy

 • Rodinný archiv toskánských Habsburků – primární pramen k životu a dílu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského – Eva Gregorovičová

Literatura

 • Studia Hageciana I – Ivan Hlaváček
 • Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách – Václav Bartůšek
 • Dvě významné monografie k dějinám československé diplomacie – Miroslav Šepták
 • Kniha o popularizaci vědy a o společnosti s dlouhým názvem – Jiří Křesťan
 • Prokop Tomek o Pavlu Pecháčkovi, vynikajícím rozhlasovém novináři – Jiří Křesťan
 • Historický šerm jako umění a věda – Jiří Křesťan – Jan Kahuda
 • Z nové slovinské archivní literatury – Jan Krlín
 • Dva díly k významné edici diplomatických dokumentů rakouské provenience – Miroslav Šepták
 • Tematicky rozmanitá kolektivní monografie k meziválečným dějinám Rakouska – Miroslav Šepták
 • Reprezentativní publikace k minulosti rakouské spolkové země Burgenland – Miroslav Šepták