Paginae historiae 24/1, 2016

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 488
Rok vydání: 2016
Dostupnost: skladem
Cena:
318,- Kč

První číslo tohoto ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 7 studií a 4 materiálové texty. V dalších částech nalezne čtenář informace o některých archivních fondech, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2015 a recenzní rubriku.

Ze studií lze upozornit na zevrubné dějiny pražské maltézské knihovny deponované nyní v Národním archivu (Pavel Trnka), příspěvek k dějinám piaristické koleje v Rastattu (Václav Bartůšek), studii k problematice celibátu učitelek v letech 1870–1919 (Lukáš Šlehofer), biogram cyklisty Jindřicha Maštálky (Jan Bílek), dále studii týkající se jmenování Josefa Berana pražským arcibiskupem (Zlatuše Kukánová), dějiny Státní archivní komise 1951 1954 (Tatiana Rohová) a Výzkumného ústavu místního hospodářství (Pavel Vaško). Z materiálových textů lze upozornit na přehled konventních pečetí svatojiřského a břevnovského kláštera (Petra Oulíková), přehled osobních komorníků císaře Františka Josefa I. (Pavel Koblasa), rozbor archivních pramenů k dějinám české zahradní architektury na přelomu 19. a 20. století (Šárka Steinová) a pramenů k obilnímu monopolu na Slovensku (Daniela Tvrdoňová).

 


 

Obsah čísla 24/1

Studie

 • Osudy Maltézské knihovny v Praze a její současný stav – Pavel Trnka
 • Co mohou prozradit české archivní prameny o piaristické koleji v Rastattu v letech 1715–1778 – Václav Bartůšek
 • A mohly jsme býti mnohé šťastny! Celibát učitelek v českých zemích v letech 1870–1919 – Lukáš Šlehofer
 • Cyklistou v roce 1884. Klub velocipedistů Praha a Jindřich Maštálka – Jan Bílek
 • Habemus archiepiscopum! Josef Beran novým pražským arcibiskupem – Zlatuše Kukánová
 • Státní archivní komise v letech 1951–1954 – Tatiana Rohová
 • Výzkumný ústav místního hospodářství, instituce mezi uměním, vědou a manažerským ústředím – Pavel Vaško

Materiály

 • Konventní pečeti svatojiřského a břevnovského kláštera v Praze – Petra Oulíková
 • Osobní komorníci rakouského císaře Františka Josefa I. – Pavel Koblasa
 • Česká zahradní architektura konce 19. století až 1. poloviny 20. století v zrcadle archivních pramenů – Šárka Steinová
 • Obilný monopol v zrkadle archívnych dokumentov Slovenského národného archívu – Daniela Tvrdoňová

Archivní fondy

 • Horní úřad Rudolfov 1555–1854 – Stanislava Jílková
 • Prameny k dějinám Vídeňského kongresu ve fondu Rodinný archiv Metternichů – Jan Kahuda

Diskuse

 • Mikrohistorie, historický kontext a jihočeské prameny – Jaroslav Čechura

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2015 – Eva Drašarová

Literatura

 • Dvě nové historiografické monografie – Václav Bartůšek
 • Dyplomatyka staropolska – Ivan Hlaváček
 • Nový klíč k hradu Simancas – Jan Kahuda
 • Archivář a historik Jiří Pešek oslavil – prezentoval důstojně své šedesátiny – Ivan Hlaváček
 • Nové slovinské archivní publikace – Jan Krlín
 • Polička očima muzejníka i archiváře – Václav Bartůšek
 • Uničov v článcích historika a kronikáře Tomáše Souška – Richard Mahel
 • Jiří Kejř: Jan Hus známý i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána – Richard Mahel
 • Odkaz piaristů z hlediska památkářů – Václav Bartůšek
 • Pavel Fabini, Martin Klečacký, Tomáš Zouzal: Zemědělská rada pro Království české 1873–1918 – Jiřina Juněcová