Paginae historiae 24/2, 2016

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 336
Rok vydání: 2016
Dostupnost: skladem
Cena:
307,- Kč

Tradice monotematických čísel časopisu Paginae historiae pokračuje číslem věnovaným problematice justičních fondů a justiční správy období 30.–70. let 20. století. Cílem čísla bylo upozornit na tento typ pramenů a všestranné možnosti jejich využití. Celkem 11 studií se pokouší toto téma zpracovat z různých úhlů pohledu: pramenné rešerše (Helena Pochobradská), pozornost jednotlivým kauzám (David Hubený, Jan Němeček, Jakub Šlouf) a typům trestního stíhání (Jaroslav Pažout), biografie představitelů justice (Adam Zítek), proměny soudní správy a soudního řízení (Lukáš Blažek, Ivana Bláhová, Jiří Šouša), retribuční soudnictví (Lucie Chrobáková, Daniela Němečková). V dalších částech časopisu lze nalézt biogram novináře Jaroslava Boučka a recenzní část.

 


 

Obsah čísla 24/2

Úvodní slovo – Karolína Šimůnková

 Studie

 • Analýza justičních fondů uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a možnosti jejich využití – Helena Pochobradská
 • Amnestie politických deliktů v době 1. Československé republiky – Jiří Šouša
 • Stíhání velitele praporu SOS Falknov/Rakovník Františka Helwina nacistickou justicí – David Hubený
 • Jan Antonín Baťa a československý zahraniční odboj 1939–1945 – Jan Němeček
 • Retribuční soudnictví 1948 – počátek třídní justice? – Lucie Chrobáková
 • Retribuce a činnost ministerstva spravedlnosti v letech 1945–1947 – Daniela Němečková
 • V boji proti špionům a rozvratníkům – Státní soud a počátky jeho činnosti – Lukáš Blažek
 • Ladislav Lorek: kariéra generálního prokurátora – Adam Zítek
 • Reorganizace rejstříku trestů v roce 1952 aneb „bitva o skříně“ – Ivana Bláhová
 • Justiční procesy s účastníky plzeňské revolty 1. června 1953 – Jakub Šlouf
 • Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu – Jaroslav Pažout

Materiály

 • Jaroslav Bouček, český novinář v Latinské Americe – Jaroslav Bouček

Literatura

 • Exil a krajané v Národním archivu – několik slov k výjimečné publikaci – Martin Nekola
 • Deníček spojařky Jiřiny Švermové-Kopoldové – Lucie Rajlová
 • Edice vzájemné korespondence Bedřicha Pacáka a Antonína Rezka – Jan Kahuda
 • Korespondence Františka Janoucha a Jiřího Pelikána jako pramen k dějinám československého exilu – Jiří Křesťan
 • Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava – Monika Sedláková
 • Jakub Šlouf: Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 – Karel Řeháček
 • Jan Fridrich z Valdštejna, arcibiskup a mecenáš doby baroka – Václav Bartůšek
 • Kladsko. Historickogeografický lexikon – Václav Bartůšek
 • Natašin tanec. Kulturní historie Ruska – Richard Mahel

Seznam autorů