Paginae Historiae 25/2, 2017

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISSN: 1211-9768
Počet stran: 350
Rok vydání: 2017
Dostupnost: skladem
Cena:
330,- Kč

Monotematické číslo bylo tentokrát připraveno k tématu tzv. dobrovolných organizací vzniklých na základě zákona č. 68/1951 Sb. Po historiografickém úvodu redaktora svazku (Jiří Křesťan) následují dvě studie týkající se problematiky spolkového práva a právního postavení dobrovolných organizací (Ivo Telec, Marek Jukl). Dalších 11 odborných studií zařazuje téma do různých historických souvislostí. Autorskou základnu čísla tvoří částečně pracovníci Národního archivu, z větší části pak pracovníci akademických a vysokoškolských institucí. V poslední části jsou otištěny některé vzpomínky a rozhovory s pamětníky k danému tématu.

 


 

Obsah čísla 25/2

Úvodní studie

 • Národní fronta a dobrovolné organizace jako téma výzkumu historiografie – Jiří Křesťan
 • Cesta spolkového práva – Ivo Telec
 • Československý červený kříž: mezinárodně právní status národní společnosti Mezinárodního Červeného kříže – Marek Jukl

Studie

 • Od ČSM k SSM přes SODM. Vývoj mládežnických organizací v českých zemích v druhé polovině šedesátých let 20. století – Martin Franc
 • Spolek vlastníků majetku na Slovensku a bývalé Podkarpatské Rusi po druhé světové válce – David Hubený
 • Ženy v odborech. Činnost Komise žen Ústřední rady odborů v letech 1945–1948 – Anna Jonáková
 • Dětské organizace v českých zemích v letech 1968–1970 – Jiří Knapík
 • Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti a Pražské jaro 1968 – Petra Kokošková
 • Tvůrčí svazy a Národní fronta: od politické emancipace k efektivní normalizaci – Jan Mervart
 • Rovní a rovnější. Malá skica z dějin zahraničního cestování, rekreací, a trávení volného času vrcholné komunistické nomenklatury post-stalinské éry (1954–1968) – Pavel Mücke
 • „Organizovaný pes – záruka bezpečnosti“. ´Animal Turn´ na příkladu Svazarmu – Doubravka Olšáková
 • Organizační vývoj orgánů ROH 1845–1969 – Jiří Pokorný
 • Historie Svazu okrašlovacích spolků v Praze a jeho likvidace – Šárka Steinová, Vladimír Waage
 • Svaz přátel USA a Americký ústav v Československu. Obtížné hledání jejich legitimity v Národní frontě (1945–1950) – Jakub Šlouf

Vzpomínky a rozhovory

 • Rozhovor s Milošem Jakešem – Lucie Rajlová – Jiří Křesťan
 • Rozhovor s PhDr. Zdeňkou Hajnou, CSc. – Lucie Rajlová
 • Rozhovor s doc. PhDr. Martinem Kučerou, CSc. – Lucie Rajlová
 • Ukončení činnosti Socialistického svazu mládeže, vznik Svazu mladých (období 1989–1992) – František Kovanda
 • Z  historie spolků a organizací zdravotně postižených – Jaroslav Paur

Seznam autorů