Paginae historiae 27/2, 2019

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 356
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
205,- Kč

Československo-rakouské vztahy ve 20. století

Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Toto číslo je věnováno tematice československo-rakouských vztahů ve 20. století. Obsahuje celkem 7 odborných studií domácích i zahraničních autorů k problematice politických, hospodářských i sociálních dějin zasahujících do vzájemných vztahů Československa a Rakouska od roku 1918 až do konce 20. století (mj. poštovnictví, letecká doprava, školství, kultura, cestovní ruch ad.). Součástí tohoto čísla je také informace o aktivitách Národního archivu v roce 2018 a řada recenzí odborné literatury.