Paginae historiae 27/2, 2019

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 356
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
205,- Kč

Československo-rakouské vztahy ve 20. století

Toto číslo je věnováno tematice československo-rakouských vztahů ve 20. století. Obsahuje celkem 7 odborných studií domácích i zahraničních autorů k problematice politických, hospodářských i sociálních dějin zasahujících do vzájemných vztahů Československa a Rakouska od roku 1918 až do konce 20. století (mj. poštovnictví, letecká doprava, školství, kultura, cestovní ruch ad.). Součástí tohoto čísla je také informace o aktivitách Národního archivu v roce 2018 a řada recenzí odborné literatury.

 


 

Obsah čísla 27/2

Úvodní slovo – Miroslav Šepták

Studie

 • Přehled archivních fondů a historiografické produkce k československo-rakouským vztahům – Miroslav Šepták
 • Poštovnictví na území německo-rakouských provincií v Československu 1918–1919 – Lubor Kunc
 • Stavovský stát v Rakousku ve 30. letech 20. století a jeho recepce v Československu – Marek Šmíd
 • Letecká doprava mezi Prahou a Vídní v meziválečném období a za protektorátu – Michal Plavec
 • České školy ve Vídni pod hákovým křížem – Vlasta Valeš
 • „Ostmark“ a protektorát jako destinace říšského cestovního ruchu – Ivan Jakubec
 • Verbunden oder getrennt? Das wechselhafte österreichisch-slowakische Verhältnis im 20. Jahrhundert – David Schriffl
 • Österreichisch-tschechische Kulturdiplomatie zwischen 1918 und 2018 aus der Perspektive des österreichischen Außenministeriums – Andrea Brait

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2018 – Eva Drašarová
 • Zpráva o mezinárodní konferenci „Morava v době převratů a změn 1848–1918“, konané ve dnech 6. a 7. června 2018 v Kroměříži a vydaném sborníku konferenčních příspěvků – Richard Mahel
 • Oslavy Jaroslava Schallera na Konopišti a v Benešově v roce 2018 – Václav Bartůšek

Literatura

 • Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590–1651 – Václav Bartůšek
 • Pavla Semerádová – Eliška Šedivá: Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii siloensis – Lukáš M. Vytlačil
 • Oliver Solga: Ján Kupecký život a dielo – Václav Bartůšek
 • Vojtěch Kessler: Paměť v kameni – Vojtěch Kroužil
 • Podnětná analýza českých historických stereotypů a předsudků o Češích – Jiří Křesťan
 • Československá identita poněkud jinak a – inspirativně – Jiří Křesťan
 • Závažná sonda do světa dětí a mládeže v českých zemích v letech 1948–1970 – Jiří Křesťan
 • Vedoucí představitelé Komunistické strany Československa v novém biografickém slovníku – Jan Krlín
 • Kniha o zemských volbách v Rakousko v letech 1919–1932 – Miroslav Šepták
 • Nové slovinské archivní publikace – Jan Krlín

Seznam autorů


Paginae historiae 27/2, 2019 (PDF – 7,2 MB)