Paginae historiae 30/2, 2022

Autor: Jan Kahuda (red.)
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 320
Rok vydání: 2022
Dostupnost: skladem
Cena:
233,- Kč

Druhé číslo letošního ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 4 studie, 1 materiálový text, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány knížecím zrcadlům doby Václava IV. (Jan Vojtíšek), osobnosti archiváře Moritze Tietze (Pavel Koblasa), vztahu Zdeňka Nejedlého k Rusku (Jiří Křesťan) a osudům pamětní desky na stěně chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze (Lenka Kločková). Materiálová část obsahuje edici nařízení lombardské vlády z roku 1821 týkající se očkování proti neštovicím (Eva Gregorovičová).

 

Obsah čísla 30/2-2022

Studie

 • Ctnosti moudrost a prozíravost, královská rada a úřady v knížecích zrcadlech doby Václava IV.
  Jan Vojtíšek
 • Moritz Tietz. Zasloužilý archivář při pražském ředitelství císařských statků
  Pavel Koblasa
 • „Říše mimo svět.“ Zdeněk Nejedlý a Rusko
  Jiří Křesťan
 • K osudům pamětní desky na stěně chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze
  Lenka Kločková

Materiály

 • Nařízení rakouské císařsko-královské vlády o plošném očkování proti černým neštovicím v Lombardii z roku 1821
  Eva Gregorovičová

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2021
  Eva Drašarová

Literatura

 • Edice křivoklátské instrukce z roku 1528 – promarněná příležitost? Nad smyslem raně novověkých edic
  Josef Vacek
 • Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 2. svazek
  Václav Bartůšek
 • 800 let věku královskému městu sluší, aneb co mu přinesly jeho dlouhé dějiny. K obsáhlé kolektivní monografii Uničov: historie moravského města
  Richard Mahel
 • „Nový a přesný popis“ zásadního díla Pavla Aretina
  Jakub Fryje
 • Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata
  Lukáš M. Vytlačil
 • Šmalkaldská válka jako globální konflikt starého kontinentu v éře raného novověku. K nové publikaci Petra Vorla „Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546–1547“
  Richard Mahel
 • Edice pramenů k politické komunikaci města Českých Budějovic v roce 1618
  Lukáš M. Vytlačil
 • Josef Vacek: Sexuální delikty před apelačním soudem v letech 1687–1727
  Petr Kreuz
 • Tři zajímavé knihy o dětství, mládí a školním vzdělávání v českých zemích
  Václav Bartůšek
 • Sborník o opavském kongresu roku 1820
  Pavel Koblasa
 • O slovenských umělcích inspirovaných Paříží
  Miroslav Šepták
 • Cenné a bolestné svědectví o kolektivizaci vesnice
  Jiří Křesťan