Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849–1918

Autor: Martin Klečacký a kol.
Jazyk: český, anglický
ISBN: ISBN 978-80-7469-091-4
Počet stran: 974
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
650,- Kč

Slovník představitelů politické správy v Čechách v letech 1849-1918 obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách, působících v tzv. politických úřadech. Vedle detailního zachycení služebních kariér místodržitelů, vedoucích úředníků místodržitelství, zemské školní rady a policejního ředitelství, stejně jako okresních hejtmanů či okresních představených, poskytuje slovník základní informace k jejich rodinným poměrům a vazbám, případně i k další veřejné činnosti. Hesla jsou primárně zpracována na základě archivních pramenů a doplněna dobovými fotografiemi.

Celkově slovník představuje unikátní sondu do struktury klíčového odvětví veřejné správy habsburské monarchie včetně výrazného přesahu do prvního desetiletí existence Československé republiky.