THE CZECH LANDS IN THE CENTRE OF EUROPE

Autor: Filip Paulus, Šárka Steinová
Jazyk: angličtina
ISBN: 978-80-7469-125-6
Počet stran: 184
Rok vydání: 2022
Dostupnost: skladem
Cena:
505,- Kč

V anglické mutaci katalogu ČESKÉ ZEMĚ UPROSTŘED EVROPY jsou prezentovány archivní dokumenty Národního archivu i dalších institucí týkající se informací o významných souborech map a plánů dokumentujících kartografickou i architektonickou tvorbu období 17. až počátku 19. století, doplněnou fotografiemi představující konkrétní místa a vybrané objekty v různých časových etapách jejich vývoje a trojrozměrnými předměty vážící se k jednotlivým tématům zapůjčených z jiných paměťových institucí.

Kritický katalog je v české i anglické mutaci.