Tomáš Kalina: Úvahy (nejen) o archivnictví

Autor: T. Kalina
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-010-5
Počet stran: 384
Rok vydání: 2013
Dostupnost: skladem
Cena:
230,- Kč

Národní archiv ohlašuje vydání sborníku prací svého pracovníka PhDr. Tomáše Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea. Sborník obsahuje vedle úvodních textů kolegů, přátel a žáků Tomáše Kaliny tři skupiny jeho vlastních textů. V první části to jsou úvahy teoretického a metodického charakteru zaměřené na problematiku předarchivní péče, třídění a popisu archiválií a automatizace v archivnictví. Do druhé části jsou zařazeny texty přednášek o spisové službě, výběru archiválií a zpracování archiválií, které dr. Kalina připravil pro svou výuku na Filozofické fakultě UK v Praze. Třetí část pak je shrnutím poznatků v oblasti předarchivní a archivní péče, které získal dr. Kalina se svými spolupracovníky při četných zahraničních cestách.