Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Autor: Zdeňka Kokošková, Jaroslav Pažout, Monika Sedláková
Jazyk: český, německý
ISBN: ISBN 978-80-88013-97-6
Počet stran: 280
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
370,- Kč

Po okupaci zbytku českých zemí 15. března 1939 nacistickým Německem bylo území Protektorátu Čechy a Morava rozděleno na obvody oberlandrátů. Pro německé státní příslušníky představoval úřad oberlandráta nejnižší správní orgán, který měl zároveň řídící a kontrolní funkci vůči protektorátním obecním a okresním úřadům. V rámci Heydrichovy správní reformy došlo v květnu 1942 k přenesení významné části správní agendy oberlandrátů na autonomní protektorátní orgány (vznikla správa z příkazu Říše). Úřadům oberlandrátů tak zůstala pouze politická a kontrolní funkce, jejich počet byl snížen a personální obsazení minimalizováno.

Základ publikace tvoří biogramy 53 vedoucích úředníků – oberlandrátů, vytvořené na základě širokého pramenného výzkumu v českých i zahraničních archivech. Uvedeny jsou analýzou vývoje okupační správy v protektorátu na úrovni oberlandrátů a studií k personálnímu složení vedoucích představitelů úřadů. Text doplňuje edice základních dokumentů k organizačnímu a personálnímu vývoji  oberlandrátů. Součástí knihy je též obrazová příloha.