Z historie habsburské linie v Toskánsku. Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915)

Autor: Eva Gregorovičová
Jazyk: český, německý, španělský, anglický
ISBN: 978-80-7469-102-7
Počet stran: 438
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
365,- Kč

Biografie habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915) je první česky psanou biografií tohoto významného vědce a cestovatele. Publikace je vyústěním dlouholetého autorčina výzkumu, v první části je věnována pozornost dějinám toskánské sekundogenitury habsburského rodu, ve druhé části samotnému Ludvíku Salvátorovi.