Paginae historiae 31/1, 2023

Autor: David Hubený, Miroslav Šepták, Emil Voráček (ed.)
Jazyk: Čeština, slovenština, angličtina, ukrajinština, ruština
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 548
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
319,- Kč

Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období.

Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2021.

Celkem 27 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice krizí v meziválečném období na příkladu Československa.

Jednotlivé studie jsou seřazeny do tematických bloků (meziválečná věda, politická krize, poválečná státní správa, zdravotní a sociální správa, film, hospodářství, poválečná zásobovací a sociální situace, církve, legislativní příprava, krize na obzoru).

 


Obsah čísla 31/1

ÚVOD

 • Několik slov úvodem
  Emil Voráček – David Hubený – Miroslav Šepták

MEZIVÁLEČNÁ VĚDA

 • Sociologie – neúspěšný pokus o kamerální vědu pro 20. století
  Zdeněk R. Nešpor
 • Working for a “New and True Synthesis”. Edvard Beneš’s Views on the Postwar Crisis and Critical Theory
  Florian Ruttner
 • JUDr. Jan Karlík (1895–1944). Zapomenutá osobnost československé vojenské vědy
  Stanislav Polnar
 • Rudolf Ina Malý, filosof nového Československa. Příspěvek ke kulturní politice druhé republiky
  Tomáš Bandžuch

POLITICKÁ KRIZE

 • Od voleb 1920 ke vzniku Pětky
  Peter Popálený
 • Československo a pokusy o „restauraci“ Habsburků v roce 1921
  Petr Prokš
 • Премьер-министр Венгрии граф Пал Телеки о деятельности Социал-демократической партии Словакии. По следам одного документа
  Михаил Мисюк – Сергей Выскварко

POVÁLEČNÁ STÁTNÍ SPRÁVA

 • Возвращение реэмигрантов на родину и политика чехословацкого правительства в начале 1920-х годов
  Елена Павловна Серапионова
 • Menová odluka ČSR a falšovanie československých bankovkových kolkov v rokoch 1919–1920 v medzinárodnom porovnaní
  Zbyšek Šustek

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SPRÁVA

 • Vývoj zdravotního stavu populace první Československé republiky ve dvacátých letech – hlavní problémy a úkoly československého zdravotního systému
  Andrej Tóth – Lukáš Novotný – Jakub Drábek
 • Т. Г. Масарик и развитие социальной сферы в Закарпатье в период Чехословацкой республики
  Олександр Кравчук
 • Социально-правовое положение русских эмигрантов-медиков в Чехословакии в межвоенный период
  Ирина Шульц

FILM

 • Krize a stát za první republiky ve světle filmových pramenů
  Luboš Marek

HOSPODÁŘSTVÍ

 • Veľká hospodárska kríza na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia a jej dopad na obyvateľstvo Slovenska (s dôrazom na situáciu v Bratislave)
  Alena Bartlová
 • Československo a krize rakouské demokracie (1932–1934). Nástin problematiky
  Miroslav Šepták
 • Cesta od dodatkových úmluv k bezesmluvnímu stavu a odvrácení celní války: Eskalace a normalizace obchodně-politických vztahů Československa a Rakouska 1926–1929
  Tomáš Moric

POVÁLEČNÁ ZÁSOBOVACÍ A SOCIÁLNÍ SITUACE

 • Ortova aféra: mlynář J. K. Ort keťas, nebo dobrodinec?
  Hynek Oberhel
 • Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného levicového tisku na začátku třicátých let
  Martin Dolejský – Jakub Vrba
 • Соціально побутові умови та культурне життя чехословацьких військових на території Підкарпатської Русі (1919–1925 рр.)
  Тетяна Миколаївна Попович

CÍRKVE

 • Церковь и ЧСР: от кризиса к Модус вивенди (на примере греко-католиков Подкарпатской Руси
  Виктор Кичера

LEGISLATIVNÍ PŘÍPRAVA

 • Krizové momenty z dějin československé policie v Berehově
  David Hubený
 • Zákon pro klerikální udavače? Zákon na ochranu republiky očima autorů časopisu Volná myšlenka v době svého přijetí
  Jan Kober
 • Záměry a proces přijetí zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu
  Tomáš Řepa

KRIZE NA OBZORU

 • Branná výchova ve školách meziválečného Československa
  Jan Šimek
 • Zprávy německé rozvědky o Československu (14. září–14. října 1938)
  Michal Plavec
 • Словацко-венгерская историографическая дискуссия о «Малой войне»
  Мирослав Игнатоля
 • Karel Souček – obránce Podkarpatské Rusi na barikádách Pražského povstání
  Jan Hrubecký

Paginae historiae 31/1-2023   (PDF – 10 MB)