Paginae historiae 31/2, 2023: K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové

Autor: Jitka Křečková, Jan Kahuda
Jazyk: čeština, angličtina, němčina, italština
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 448
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
221,- Kč

Číslo 31/2  Paginae historiae  bylo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové. Celkem 15 studií je věnováno především tématům, kterými se Alena Pazderová dlouhodobě zabývá (papežské nunciatury v raném novověku, dějiny Itálie, dějiny archivnictví). Druhá část tohoto svazku připomíná 80. výročí tragické smrti ředitele Archivu Země české Bedřicha Jenšovského (1889-1942). Součástí čísla jsou i bibliografie Aleny Pazderové a Bedřicha Jenšovského.

 


Obsah čísla 31/2-2023

 

ÚVOD

 • Laudatio Aleně Pazderové
  Eva Drašarová
 • Úvodem
  Ivan Hlaváček
 • Fra Boemia e Toscana: note su Alena Pazderová e i suoi colleghi ed amici fiorentini
  Paola Benigni
 • Wie man Meilensteine setzt
  Thomas Aigner

STUDIE

 • Fiktivní memoria ve službách politiky
  Marie Bláhová
 • Die böhmischen Länder in den Berichten der Nuntien in den ersten Jahren der Regierung Rudolfs II. (1576–1584)
  Alexander Koller
 • Nuncius Spinelli, jeho rodina a vztah k pražským jezuitům
  Tomáš Černušák
 • Prokurátor – hospodářský správce a kariérní strategie jezuitského řádu
  Markéta Holubová
 • Marie Maxmiliána ze Šternberka, roz. z Hohenzollernu – exemplum ctnosti a podporovatelka jezuitů v Čechách
  Petra Oulíková
 • Soukeníci a Židé. Dva příklady nekalé soutěže v Čechách v druhé polovině 17. století
  Lenka Matušíková
 • Nevšední a zvláštní erbovní znamení v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře
  Markéta Hrdličková
 • Kolekce relací z inspekcí velkovévody Petra Leopolda po Toskánském velkovévodství z let 1765–1790. Osudové cesty dokumentů z Florencie do Čech
  Eva Gregorovičová
 • Le memorie di Leopoldo II e il capitolo assente
  Stefano Vitali – Carlo Vivoli
 • Český archivář v Římě. Hynek Kollmann jako cestovatel, pozorovatel a společník
  Jaroslav Pánek
 • Římská archivní konvence
  Jan Kahuda
 • Kde se ukrývala Slovanská epopej během druhé světové války
  Helena Klímová
 • Josef Willinger – od učitele češtiny a tělocviku k elitě okupační správy protektorátu
  Zdeňka Kokošková
 • Relikty barokní krajiny v Horním Polabí. Nález poustevny sv. Brunona jako konkrétní příklad výsledku studia archivních dokumentů a mezioborové spolupráce
  Věra Vávrová – Miloš Vávra
 • Lamottové z Frintroppu na Návarově
  Jiří Úlovec
 • Bibliografie PhDr. Aleny Pazderové
  Jan Kahuda

 

80. VÝROČÍ ÚMRTÍ PHDR. BEDŘICHA JENŠOVSKÉHO

ÚVOD

 • Bedřich Jenšovský – úvodní slovo
  Jitka Křečková

STUDIE

 • Bedřich Jenšovský a Archiv země České
  Jitka Křečková
 • Bedřich Jenšovský a Řím
  Alena Pazderová
 • Bedřich Jenšovský a Státní archivní škola
  Kristýna Jakl Ansorgová
 • Sokolský život vzdělavatele Bedřicha Jenšovského
  Kateřina Pohlová
 • Bedřich Jenšovský – výběrová bibliografie
  Petr Mareš
 • O Československou akademii v Římě
  Bedřich Jenšovský

Paginae historiae 31/2-2023   (PDF – 7,5 MB)