Výzkum

ve Vlastivědném muzeu Jesenice v rámci prezentace projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III).
Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu pořádaný Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Národním archivem a Národním technickým muzeem, který se bude konat 20. dubna 2023 v Národním technickém muzeu.
Ministerstvo kultury ČR podpořilo ve veřejné soutěži v Programu NAKI III výzkumný projekt Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu. Tým Lenky Kločkové se bude podílet v letech 2023–2027 na projektu „Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky.“
Národní archiv předal v roce 2022 celkem 27 výsledků, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.