Paginae Historiae 13, 2005

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN:
Počet stran:
Rok vydání: 2005
Dostupnost: skladem
Cena:
50,- Kč

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2005.

 

Obsah čísla 13 z roku 2005
  • POČÁTKY APELAČNÍHO SOUDU V ČECHÁCH A JEHO PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 1548–1627 — Jaroslava Hausenblasová
  • DR. JOSEF PLUHAŘ-KANCLÉŘ A VYSLANEC ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ. K NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYKŮ S ČESKOSLOVENSKEM V ROCE 1939 — Zlatuše Kukánová
  • HROMADNÉ EXEKUCE V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE (7. – 13. ZÁŘÍ 1943) — Vladimír Černý, František Vašek
  • OBRAZ BOLESLAVSKÉHO VIKARIÁTU VE VIZITAČNÍCH PROTOKOLECH Z LET 1670 A 1696 — Pavel R. Zahradník
  • SEZNAMY PŘEDSTAVENÝCH KAPUCÍNSKÝCH KLÁŠTERŮ PODŘÍZENÝCH PROVINCIALÁTU V PRAZE (1599–2005) — Pacifik M. Matějka

 

Obsah celého čísla (PDF – 3 MB)