Paginae Historiae 16+CD, 2008

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN:
Počet stran:
Rok vydání: 2008
Dostupnost: skladem
Cena:
584,- Kč

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2008.

 

Obsah čísla 16 z roku 2008

Studie

DEKRETY ČESKÉ KANCELÁŘE V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ (PDF – 136 kB)  — Dagmar Culková

KRÁLOVŠTÍ RYCHTÁŘI VE VĚNNÝCH MĚSTECH V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ NA PŘÍKLADU CHRUDIMI, VYSOKÉHO MÝTA A POLIČKY (PDF – 128 kB) — David Novotný

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD V PIARISTICKÝCH ŠKOLÁCH 1620–1778 (PDF – 129 kB) — Václav Bartůšek

ZŇOVŠTÍ Z KORKYNĚ. TRAGICKÉ KONCE PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOHO RYTÍŘSKÉHO RODU (PDF – 132 kB) — Marek Starý

SOUBOJ HRABĚTE NOSTICE A TAJEMNÝ FRANÇOIS Z ROKU 1787. NEZNÁMÝ DRAMATIK VLASTENSKÉHO DIVADLA V PRAZE (PDF – 93 kB) — Ludmila Sochorová

ZAPOMENUTÝ ARCHIVÁŘ (PDF – 103 kB) — Alexandra Špiritová

POŠTOVNÍ MUZEUM A JEHO SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST V LETECH 1918–1938 (PDF – 143 kB) — Jan Kramář

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY 1951–1968 (PDF – 116 kB) — Jaroslava Honcová

 

Materiály

STARÉ MONTANUM 1500–1783 (PDF – 139 kB) — Stanislava Jílková

K DĚJINÁM FONDU SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA V ROCE 1939 — Jaroslav Pažout

VÝSLECHY GENERÁLŮ RUDOLFA VIESTA A JÁNA GOLIANA PŘI POSLEDNÍ KAMPANI NĚMECKÉ PROPAGANDY V PROTEKTORÁTNÍM TISKU — 2. ČÁST (PDF – 107 kB)— Pavel Suk

VYOBRAZENÍ ERBŮ V ARCHIVNÍM FONDU SALBUCHY (PDF – 100 kB) — Helena Sedláčková, Antonin F. Malinovský

 

Zprávy v čísle 16 (PDF – 1 MB)

Obsah celého čísla (PDF – 67 MB)