Paginae Historiae 26/2, 2018

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 422
Rok vydání: 2018
Dostupnost: skladem
Cena:
325,- Kč

Číslo 2/2018 navazuje na monotematické číslo (2/2017) a přináší celkem 12 studií k dějinám dobrovolných organizací na centrální i regionální úrovni (Národní fronta, Svaz protifašistických bojovníků, Československý červený kříž, Jednotný svaz českých zemědělců, Socialistický svaz mládeže, Svazarm, Československý myslivecký svaz, Svaz československých novinářů, Československý výbor obránců míru, Československá vědeckotechnická společnost, Československý svaz žen). Součástí čísla je i rozhovor s významným ústavním právníkem prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem.

 


 

Obsah čísla 26/2

Úvodní studie

 • Národní fronta 1945–1990 – Jiří Křesťan – Jan Kahuda

Organizační, programový a legislativní vývoj organizací Národní fronty

 • Svaz protifašistických bojovníků – Maria Chaloupková
 • Československý červený kříž – Lenka Kločková
 • Jednotný svaz českých zemědělců – Renata Kuprová
 • Socialistický svaz mládeže – Zora Machková
 • Svaz pro spolupráci s armádou. Formování branné výchovy v letech 1951–1989 – Filip Paulus
 • Československý myslivecký svaz – Šárka Steinová
 • Svaz československých novinářů – Miroslav Šepták
 • Československý výbor obránců míru a Československý mírový výbor v letech 1949–1989 – Roman Štér
 • K vývoji Československé vědeckotechnické společnosti do roku 1968 – Josef Žabka

Regionální sondy

 • Vývoj ženského hnutí na Moravě v letech 1945–1952 – Michaela Růžičková
 • Od spolků ke společenským organizacím pod Národní frontou. Regionální sonda do vývoje po únoru 1948 – Martin Šikula
 • Svazarm a jeho činnost v okresu Vyškov v 70. a 80. letech 20. století – Ondřej Valtus

Zprávy

 • Fotografické a filmové materiály ve fondech dobrovolných organizací v Národním archivu – Blanka Hnulíková

Rozhovor

 • Rozhovor s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem, CSc. – Lucie Rajlová – Jiří Křesťan

Seznam autorů