Paginae historiae 28/1, 2020

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, němčina, angličtina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 416
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
228,- Kč

Číslo obsahuje celkem 8 studií, 6 materiálových textů, zprávy, recenze a anotace.

Studie jsou věnovány soukromým kaplím v Čechách na konci 17. století (Leoš Zich), nobilitacím Jana Ludvíka Isolano (Marek Starý) a rodu Becků (Václav Horčička – Jan Županič), československé účasti ve francouzském odboji (Jaroslav Bouček), osobnosti hudebního skladatele Václava Dobiáše (Jiří Jiráček), pohřbu Ferdinanda Peroutky (Jiří Křesťan – Richard Mahel) a vzniku levicové opozice v Československu koncem 80. let 20. století (Emil Voráček).

 


 

Obsah čísla 28/1

Studie

 • Soukromé (zámecké) kaple v pražské arcidiecézi v poslední čtvrtině 17. století (na příkladu radonického vikariátu) – Leoš Zich
 • Plukovník a rytmistr aneb není Isolano jako Isolano – Marek Starý
 • Šlechtictví bez monarchie? Nobilitační politika Karla I. na příkladu rodu Becků – Jan Županič – Václav Horčička
 • Osudy velkostatkářských archivů a historických kolekcí při první pozemkové reformě (1918–1938) – Kristýna Kaucká
 • Čechoslováci ve francouzském odboji – Jaroslav Bouček
 • Hudební politika socialistického realismu perspektivou skladatele Václava Dobiáše – Jiří Jiráček
 • Svědek posledního rozloučení s Ferdinandem Peroutkou promlouvá. Zvukový záznam z pohřbu velkého novináře – Jiří Křesťan – Richard Mahel
 • Hledání a tápání vznikající levicové opozice v Československu koncem 80. let a její aktivitu v listopadových dnech 1989. Pohled na reformní proud uvnitř komunistické strany – Emil Voráček

Archivní fondy

 • Významné osobnosti ruské a ukrajinské emigrace v zrcadle osobních fondů uložených v Národním archivu – Lenka Kločková
 • Ruská pomocná akce v zrcadle archivních fondů uložených v Národním archivu v Praze – Lenka Kločková – Helena Nováčková
 • Životní osudy evangelického faráře Jana Jelínka – Lenka Kločková
 • Úřad říšského protektora – Pověřenec pro organizace (originály a opisy nadačních listin a stanov) (1621) 1939–1945 (1951) – Leoš Zich
 • Association Olga Havel Branche helvétique (Asociace Olgy Havlové, švýcarská pobočka) – Zora Machková
 • Archivní fond Státní úřad plánovací I – Adam Zítek

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2019 – Eva Drašarová
 • Dobrodošli v Ljubljanu, aneb slovinské archivnictví očima českého badatele – Jan Krlín

Literatura

 • Čornejův Žižka – Žižkův Čornej? – Jiří Křesťan
 • Kniha o Zdeňkovi Brtnickém z Valdštejna mezi biografií a rozborem cestopisu – Lukáš M. Vytlačil
 • Císařští hudebníci v účtech dvora Rudolfa II. – Lukáš M. Vytlačil
 • Mansfeld a dobytí Plzně roku 1618 – Lukáš M. Vytlačil
 • José Burgés: 1696 A Picture of the Pious Schools in Central Europe at the end of the XVII century – Václav Bartůšek
 • Johnsonův Mozart aneb jak nepsat biografii – Lukáš M. Vytlačil
 • Josef Stepling (1716–1778) v jeho biografiích a bibliografiích – Václav Bartůšek
 • Tři díly zajímavé literárně historické edice Cerroniho díla – Václav Bartůšek
 • Rodinné zázemí a životní rytmus moravského historika Bedy Dudíka optikou výzkumu každodennosti a sociálních dějin. K publikaci Emy Šimkové Život a osobnost Bedy Dudíka (1815–1890) pohledem jeho deníků, vydané v roce 2018 v Olomouci – Richard Mahel
 • Heuristicky kvalitně zpracovaná monografie o rakouských dějinách v období 1918–1938 – Miroslav Šepták
 • Mihola, Jiří – Pehr, Michal: Lidově, národně, křesťansky. K dějinám Československé strany lidové (KDU-ČSL) 1919–2019 – Bohumil Lukeš
 • Zdařilá monografie o životě rakouského kancléře Rudolfa Ramka – Miroslav Šepták
 • Zdařilá kniha o každodennosti bratislavské umělecké bohémy – Miroslav Šepták
 • Vytlačil, Lukáš M. (ed.): Kronika obce Kačice 1932–1939 – David Hubený
 • Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé – Vojtěch Šustek
 • Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, sv. 3 – Monika Sedláková
 • Konečný, Karel: Československá strana lidová v období nastupující normalizace 1969–1972 – Václav Ryneš
 • Česká historiografie v letech 1948–1963 pohledem polského dějepisce – Jiří Křesťan
 • Lorenc Alojz: Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem… – Václav Ryneš
 • Reakce – Michal Vokurka

Paginae historiae 28/1, 2020 (PDF – 6,2 MB)