Postup lepení historických voskových pečetí

Autor: Štěpán Urbánek, Benjamin Bartl, Martin Zapletal, Jiří Trejbal, Libuše Holakovská, Bronislava Bacílková
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-117-1
Počet stran: 26
Rok vydání: 2021
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Neprodejné.

Certifikovaná metodika (NmetS) nabízí alternativu k obvyklé metodě spojování fragmentů voskových pečetí pomocí svařování. Metodika nejprve vymezuje oblast svého potenciálního využití, následuje stručná charakteristika poly(2-ethyl-2-oxazolinu), způsobu přípravy roztoků a přehled dosavadních zkušeností s jeho aplikací v rámci konzervace a restaurování. Vlastní doporučení postupu lepení je doplněno názornými fotografiemi a doplněno praktickými informacemi o vlastnostech vytvořeného lepeného spoje. Nejdůležitější tvrzení uvedená v této části jsou podepřena experimentálními daty uvedenými v příloze metodiky.

 

Publikace Postup lepení historických voskových pečetí (PDF – 2 MB)