Průběžné zprávy za rok 2022

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022:

 


 

Dne 7. září 2022 obdržel Národní archiv žádost M. F., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Informace požadované v první části žádosti byly poskytnuty v zákonné lhůtě. V dalších částech byla žádost s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3759/05-2022  žádost (PDF – 174 kB) | odpověď (PDF – 216 kB)

 


 

Dne 27. srpna 2022 obdržel Národní archiv žádost P. H., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-3640/11-2022 žádost (PDF – 177 kB) | odpověď (PDF – 77 kB)

 


 

Dne 24. srpna 2022 obdržel Národní archiv žádost M. CH., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3193/05–2022  žádost (doc – 470 kB) odpověď (PDF – 1 MB)

 


 

Dne 25. července 2022 obdržel Národní archiv žádost V. G., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3120/12–2022 žádost (PDF – 280 kB)odpověd (PDF – 1,4 MB)

 


 

Dne 18. července 2022 obdržel Národní archiv žádost V. G., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádost byla s odůvodněním odmítnuta.
Č. j.: NA-3029/12–2022  žádost (PDF – 222 kB) odpověď (PDF – 1,4 MB)

 


 

Dne 8. července 2022 obdržel Národní archiv žádost D. Š., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-2913/12–2022 žádost (PDF – 60 kB) | odpověď (PDF – 180 kB)

 


 

Dne 23. května 2022 obdržel Národní archiv žádost M. R. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-2319/12–2022 žádost (PDF – 448 kB) |  odpověď (PDF – 743 kB)

 


 

Dne 9. února 2022 obdržel Národní archiv žádost Hlídač státu, z. ., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-761/12–2022  žádost (docx – 37 kB) | odpověď (PDF – 199 kB), příloha (PDF – 41 kB)