Průběžné zprávy za rok 2022

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022:

 

Dne 23. května 2022 obdržel Národní archiv žádost M. R. v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-2319/12–2022 žádost (PDF – 448 kB) |  odpověď (PDF – 743 kB)

 


 

Dne 9. února 2022 obdržel Národní archiv žádost Hlídač státu, z. ., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-761/12–2022  žádost (docx – 37 kB) | odpověď (PDF – 199 kB), příloha (PDF – 41 kB)