Paginae historiae 23/1, 2015

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 424
Rok vydání: 2015
Dostupnost: skladem
Cena:
435,- Kč

Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Z odborných lze upozornit na rekonstrukci zázemí nunciatury Cesare Speciana u círařského dvora (Alena Pazerová), biografii Johany Eusebie Barbory, hraběnky ze Žďáru (Hynek Fridrich), metodologický text o sdruženém zločinu čarodějnictví (Zuzana Kobrlová), příspěvek k biografii Rudolfa Slánkého (Jan Chadima), rozsáhlou rekonstrukci československo-vatikánských vztahů v polovině 30. let 20. století (Zlatuše Kukánová) a činnost pražské očistné komise v oblasti veřejné správy v letech 1946–1947 (Eva Šímová). Do rubriky Materiály byly zařazeny texty o nobilitaci Tadeáše Hájka (Josef Smolka) a biografii Viktora Metternicha sestavenou na základě korespondence s otcem (Tereza Pluskalová).

 


 

Obsah čísla 23/1

Studie

 • Zázemí Specianovy nunciatury u císařského dvora v Praze v letech 1592–1594 – Alena Pazderová
 • Poslední z rodu. Johana Eusebie Barbora hraběnka ze Žďáru, provdaná Myslíková z Hyršova a následně z Caretto-Millesimo (po 1630–1709) – Hynek Fridrich
 • Sdružený zločin čarodějnictví a české země – Zuzana Kobrlová
 • Vzestup stranického funkcionáře. Střípky z ostravského působení Rudolfa Slánského ve dvacátých letech – Jan Chadima
 • Urovnání československo-vatikánských vztahů a jmenování nového nuncia v roce 1935 – Zlatuše Kukánová
 • Personální „očista“ v oblasti veřejné správy na příkladu činnosti pražské očistné komise v letech 1946–1947 – Eva Šímová

Materiály

 • Nobilitace Tadeáše Hájka – Josef Smolka
 • Viktor Metternich. Stručný obraz života nadějného diplomata a jeho rodiny ve světle Viktorovy korespondence otci Klemensi Metternichovi – Tereza Pokorná

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2014 – Eva Drašarová
 • Ohlédnutí za 6. setkáním přátel Národního archivu – Lenka Kločková
 • „Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age“ – závěrečná mezinárodní konference projektu European Network on Archival Cooperation – Jitka Křečková – Kateřina Zenklová

Projekty

 • Projekty disertačních prací – Kateřina Zenklová – Tereza Pokorná – Pavel Vaško – Matěj Trepeš

Literatura

 • Lucie B. Petrusová – Alexandr Putík: Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení – Lenka Matušíková
 • Broumovský urbář – Jan Krlín
 • Jaroslav Čechura: Neklidný život obyčejné ženy. Johana Peřková (1703–1745) – Jaroslav Dibelka
 • Dějiny města Plzně 1 (do roku 1788) – Ivan Hlaváček
 • Barbora Štolleová: Pod kuratelou Německé říše – Monika Sedláková
 • Michaela Iblová: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech – Tomáš Kalina
 • Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha – Jakub Šlouf
 • Anti-Pithart čili Opatrná chvála vzpurnosti – Jiří Křesťan
 • Pavel Kosatík: Tigrid, poprvé. Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století – Zora Machková