Paginae Historiae 25/1, 2017

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISSN: 1211-9768
Počet stran: 295
Rok vydání: 2017
Dostupnost: skladem
Cena:
330,- Kč

Toto číslo obsahuje biografii zahradníka Josepha Fritsche působícího na statcích toskánských velkovévodů (Petra Březáčková), vinaře Bohuslava Skalického působícího ve Slovinsku (Dunja Mušič), příspěvek k neznámému aspektu pozemkové reformy (Kristýna Kaucká) nebo studii k problematice interbrigadistů (Zdenko Maršálek). V materiálové části je otištěna edice zasedání svazu novinářů z března 1968 (Miroslav Šepták) a analýza justičních fondů Archivu hlavního města Prahy (Miroslav Veselka). Číslo dále obsahuje příspěvky ze sfragistického kolokvia v Olomouci v roce 2016, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2016 a recenze literatury.

 


 

Obsah čísla 25/1

Studie

 • Umělecký zahradník Joseph Fritsch ve vilách toskánských velkovévodů Ferdinanda III. a Leopolda II. – Petra Březáčková
 • Bohuslav Skalicky und der Weinbau in Krain – Dunja Mušič
 • (Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru – Kristýna Kaucká
 • Internacionalisté pod drobnohledem. Interbrigadisté v československých jednotkách za druhé světové války pohledem sociologických kategorií – Zdenko Maršálek

Materiály

 • Zapomenuté zasedání novinářské organizace v období obrodného procesu (březen 1968) – Miroslav Šepták
 • Analýza justičních fondů v Archivu hlavního města Prahy – Miroslav Veselka

Sfragistické kolokvium

 • Říjnové setkání sfragistiků v Olomouci – Jitka Křečková – Hana Seichterová – Kateřina Zenklová
 • Zpřístupňování pečetí Archivu České koruny – digitalizace a zpracování database – Jitka Křečková – Kateřina Zenklová
 • Past and Future. Seals of the Archive of the Bohemian Crown and their representation in Monasterium.net – Daniel Jeller
 • Digitalisierung von Siegeln mittels Reflectance Transformation Imaging (RTI) – Franz Fischer – Stephan Makowski
 • Sfragistické bohatství Archivu Národního muzea: od povodní k digitalizaci – Klára Woitschová
 • Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Problemy edytorskie – Marcin Hlebionek
 • Korpus českých pečetí do nástupu Jana Lucemburského a aktuální fenomény evropské sfragistiky – Karel Maráz
 • Terminologické a metodologické obtíže výzkumu novověkých pečetí – Martina Bolom-Kotari
 • Příprava katalogu pečetí na listinách z fondu Archiv města Olomouc – Karel Müller – Hana Seichterová – Jan Štěpán

Archivní fondy

 • Horní úřad Horní Slavkov 1650–1867 – Stanislava Jílková
 • Problematika poškozených fotografií z fondu Nejedlého Zdeňka z Masarykova ústavu AV ČR – Štěpánka Borýsková – Blanka Hnulíková

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2016 – Eva Drašarová

Literatura

 • Martin Musílek: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století – Ivan Hlaváček
 • Stanislav Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky – Ivan Hlaváček
 • Milan M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 1. svazek (Kongregace a řeholní společnosti) – Václav Bartůšek
 • Milan M. Buben – Pavel R. Pokorný: Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů (se suplementem sídelních biskupů) – Václav Bartůšek
 • Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500–1700) – Václav Bartůšek
 • Milan Syruček – Josef Svoboda: Proč zmizely insignie Karlovy university – Václav Bartůšek
 • Adolf Ludvík Krejčík: Paměti – Jiřina Juněcová
 • Kniha o metternichovském paláci ve Vídni – Pavel Koblasa
 • Monumentální publikace o Vídeňském kongresu – Pavel Koblasa
 • Edice pamětí černínského archiváře Františka Teplého – Pavel Koblasa
 • Stanislav Balík – Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Marek Vlha: Český antiklerikalismus – Richard Mahel
 • David Faber: Mnichov. Krize appeasementu 1938 – Richard Mahel
 • Jaroslav Janda: Moje vzpomínky na světovou válku 1914–1918 – Petr Prokš

Seznam autorů