Paginae Historiae 25/1, 2017

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISSN: 1211-9768
Počet stran: 295
Rok vydání: 2017
Dostupnost: skladem
Cena:
330,- Kč

Toto číslo obsahuje biografii zahradníka Josepha Fritsche působícího na statcích toskánských velkovévodů (Petra Březáčková), vinaře Bohuslava Skalického působícího ve Slovinsku (Dunja Mušič), příspěvek k neznámému aspektu pozemkové reformy (Kristýna Kaucká) nebo studii k problematice interbrigadistů (Zdenko Maršálek). V materiálové části je otištěna edice zasedání svazu novinářů z března 1968 (Miroslav Šepták) a analýza justičních fondů Archivu hlavního města Prahy (Miroslav Veselka). Číslo dále obsahuje příspěvky ze sfragistického kolokvia v Olomouci v roce 2016, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2016 a recenze literatury.