Paginae Historiae 26/1, 2018

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 430
Rok vydání: 2018
Dostupnost: skladem
Cena:
325,- Kč

Číslo 1/2018 obsahuje celkem 8 studií, 4 materiálové texty, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány diplomacii Jana Lucemburského směrem k rakouským zemím (Lucie Vojtíšková), piaristické koleji v Ostrově (Václav Bartůšek), zavedení poštovních schránek v českých zemích (Jan Kramář), osobnostem Otakara Pecháčka (Šárka Velhartická) a Čestmíra Císaře (Dorota Müllerová), úřední evidenci komediantů a cirkusáků (Jiří Šabek), obchodu s vápnem v meziválečném období (Tomáš Gecko) a Svazu výzkumných ústavů zemědělských (Pavel Vaško).

 


 

Obsah čísla 26/1

Studie

 • Jan Lucemburský a rakouské země. Diplomatické postupy a cíle českého krále – Lucie Neužilová
 • Dějiny piaristické koleje v Ostrově 1666–1739 – Václav Bartůšek
 • K 200. výročí zavedení sběrných listovních schránek v českých zemích – Jan Kramář
 • Komediantství a cirkusy mezi tradicí a modernitou na příkladu vybraných pramenů z fondu Policejní ředitelství Praha – Jiří Šabek
 • Polyglot páter Otakar Method Pecháček. První lektor českého jazyka při káhirské univerzitě – Šárka Velhartická
 • Kartely v ekonomické diplomacii? Boj o trhy s vápnem na pozadí československo-německých hospodářských jednání (1920–1925) – Tomáš Gecko
 • Svaz výzkumných ústavů zemědělských v Československé republice: koordinační instituce zemědělského výzkumu a některé její osobnosti – Pavel Vaško
 • Kapitoly ze života Čestmíra Císaře s přihlédnutím k období funkce tajemníka ÚV KSČ v letech 1963 a 1968 – Dorota Müllerová

Materiály

 • Češi ve Wisconsinu – stručný pohled do historie a archivních sbírek – Martin Nekola
 • Vybrané justiční a státobezpečnostní fondy uložené v polských archivech – Adam Zítek
 • Fotografické desky dnes – 15 let po povodních – Blanka Hnulíková
 • Negativy, diapozitivy a fotografie J. V. Daneše v Náprstkově muzeu v Praze – Jan Šejbl

Archivní fondy

 • Úřad předsednictva vlády – Generální sekretariát Hospodářské rady. Nástin dějin původce a archivního fondu – Adam Zítek

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2017 – Eva Drašarová
 • Mezinárodní vědecká konference Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele, zámek Brandýs nad Labem, 13. – 15. října 2017 – Filip Paulus – Šárka Steinová
 • Zpráva o odborném semináři Obchodování v srdci Evropy – Pavel Dufek
 • Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus – David Hubený

Literatura

 • Miloslav Moulis: Z mých vzpomínek – Renata Kuprová
 • Významné dílo k dějinám barokní historiografie – Václav Bartůšek
 • Dva nové knižní příspěvky k dějinám českých měst – Václav Bartůšek
 • Emancipace v rozpuku: moravští Židé v perspektivě „dlouhého“ 19. století – Richard Mahel
 • Český ministr krajan v předlitavské vládě – Jan Kahuda
 • Edice korespondence Antonína Rezka s Václavem Škardou a Karlem Kramářem – Jan Kahuda
 • Deníky Josefa Kalouska II – Jan Kahuda
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, svazek I. – Milan Vojáček
 • T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci – Jan Kahuda
 • Vynikající monografie o národnostních sčítáních v českých zemích v letech 1880–1930 – Jiří Křesťan
 • Eva Broklová: Antonín Švehla tvůrce politického systému – Filip Paulus
 • Druhý československý prezident v síti mezinárodních vztahů – Jiří Křesťan
 • Zdenko Maršálek – Emil Voráček a kol.: Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka – Lucia Hoľanová
 • Jakub Šlouf: Podvedená strana. Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948) – Karel Řeháček
 • Normalizace (ještě) neskončila? Nad novou biografií Gustáva Husáka – Matěj Trepeš
 • Vacek, Jiří: Slovanská knihovna – můj osud: mozaika vzpomínek – Václav Bartůšek

Seznam autorů