1918, 28.–31. říjen

Delegace Národního výboru a Českého svazu na poradách s ministrem Benešem v Ženevě, 1918, 28.–31. říjen, NA, FČTK 1920–1936, Praha, č. 24483

Členové Národního výboru s dr. Edvardem Benešem na jednání v Ženevě v říjnu 1918, stojící zleva: Ivan Markovič, Emanuel Svoboda, Antonín Kalina, Štefan Osuský, Ludvík Strimpl, Jaroslav Preiss, sedící zleva: Gustav Habrman, František Staněk, Karel Kramář, Edvard Beneš, Václav Klofáč, Přemysl Šámal

„Seděli jsme, mluvili jsme, slovem dělali jsme, co jsme mohli.“

Stenografický protokol plenární schůze Národního výboru, 1918, 5. listopadu, NA, NV 1918, fol. 141-145, kart. 1