Paginae historiae 22/1, 2014

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: ISNN: 1211-9768
Počet stran: 288
Rok vydání: 2014
Dostupnost: skladem
Cena:
355,- Kč

První číslo přináší celkem 7 studií a 4 materiálové texty, v dalších rubrikách je zastoupena zpráva o činnosti archivu za rok 2013, analýza archivních knihoven nebo řada recenzí odborné literatury. Ze studií je možné upozornit na putování za nejstarší listinou z roku 1322 uloženou ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Lucie Neužilová – Jan Vojtíšek), biografii piaristy Gliceria Landrianiho (Václav Bartůšek, Libuše Váňová), rozbor knížek lidového čtení z přelomu 18. a 19. století (Vladimír Lukášek), rozbor habsburského rodinného statutu (Michaela Žáková), představení snahy o zřízení německé obchodní školy v Praze (David Hubený) a správní studii týkající školské správy v okresech Snina a Medzilaborce v meziválečném období (Mária Novosádová).

 


 

Obsah čísla 22/1

Studie

 • Vizitace konventu v Kirchbergu am Wechsel roku 1322 (1323). Kritická edice nejstarší listiny SOkA Jablonec nad Nisou – Lucie Neužilová – Jan Vojtíšek
 • Neznámé doklady ke kultu ctihodného piaristy Gliceria Landrianiho v Čechách v 18. století – Václav Bartůšek
 • Piaristé a výtvarné umění – Libuše Váňová
 • Každodennost sedláka a jeho rodiny ve vzdělávacích lidových knížkách přelomu 18. a 19. století – Vladimír Lukášek
 • Normy habsburského domu a jejich porušování – Michaela Žáková
 • Snahy o vybudování německé vysoké školy obchodní – David Hubený
 • K problematike dejín školskej správy v Československu. Vývoj školskej správy v okresoch Snina a Medzilaborce v rokoch 1918–1960 – Mária Novosádová

Materiály

 • Dvůr císaře Ferdinanda I. a jeho manželky Marie Anny v Praze – Jiřina Juněcová
 • Skica a fotografie. Možnosti interpretace ikonografických archivních pramenů k poznání Pompejí – Lenka Kovaříková
 • Ústřední úřady a příprava znění zákona č. 143/1947 Sb., aneb Když už „Lex Schwarzenberg“, tak jiný – Pavel Dufek
 • Vzájemná korespondence Václava Vojtíška a Zdeňka Fialy – Pavel Vaško

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2013 – Eva Drašarová
 • Archivní knihovny a jejich knihovnické systémy – Kateřina Paulusová
 • Zpráva o průběhu 3. etapy programového projektu Beta TAČR Agenda státního občanství a
 • možnosti jejího zefektivnění – Zdeňka Kokošková

Literatura

 • Petr Mareš: Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1526–1620 – Markéta Novotná
 • Eva Gregorovičová: Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků – Lenka Kovaříková
 • Bohumír Brom: Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru – Zora Machková
 • Dokonalá edice – Jana Svobodová
 • Jeden ze „symbolů předbřeznové reakce“ – Jan Kahuda
 • Ivan Pfaff: Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867–1878 – Milan Vojáček
 • Věcná kniha o slovenské otázce v meziválečném období – Miroslav Šepták
 • Jakub Rákosník – Jiří Noha: Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934 – Lukáš Šlehofer
 • Jan Benda: Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939 – David Hubený
 • Zdeněk Hrabica: Pět válek Ludvíka Svobody – Lenka Kločková
 • Jiří Suk: Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989 – Jiří Křesťan