Paginae historiae 27/1, 2019

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, němčina, angličtina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 848
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
270,- Kč

K životnímu jubileu PhDr. Evy Drašarové, CSc.

Toto číslo bylo připraveno jako pocta k významnému životnímu jubileu ředitelky Národního archivu PhDr. Evy Drašarové, CSc. Obsahuje celkem 45 odborných studií domácích i zahraničních autorů, úvodní zdravice a biografické texty, kompletní bibliografii jubilantky i její bilanční rozhovor o dvacetiletí v čele Národního archivu. Témata jednotlivých studií jsou věnována problematice archivnictví, pomocných věd historických, dějin správy, českých i světových dějin od středověku do současnosti.